decathlon

Decathlon (Belgia)

Handel Detaliczny i Sprzedaż Hurtowa

Znacząco obniża koszty druku

Decathlon – założony we Francji w 1976 r. należący do Grupy OXYLANE – zajmuje się produkcją i dystrybucją sprzętu sportowego pod marką własną oraz w imieniu innych międzynarodowych marek. Grupa zatrudnia 46 000 pracowników na całym świecie, a jej obroty w 2010 r. wyniosły 5 440 milionów euro. W krajach Beneluksu spółka zatrudnia 1500 pracowników, prowadzi 13 sklepów Decathlon oraz centrum dystrybucyjne. W roku 2011 realizowała kilka projektów rozbudowy. Jako spółka stosunkowo młoda, która dopiero od niedawna odnotowuje wzrost z roku na rok, Decathlon Benelux był świadomy korzyści, jakie mogą wyniknąć z wdrożenia programu kontroli kosztów.

Pobierz Studium Przypadku

Wpisz swój adres e-mail.

„Wyniki finansowe przekroczyły nasze oczekiwania, a jakość i poziom usług są co najmniej tak dobre, jak w przeszłości.”

ILYA CHARDOME, DYREKTOR DS. MARKETINGU, DECATHLON

Porozmawiaj z nami

Zacznij tutaj