Obsługiwane Branże

"Firmy oraz pracownicy muszą mieć świadomość, że ich usługi mogą być bardziej konkurencyjne. Istotną rolę w tym procesie odgrywa udział Expense Reduction Analysts."

Nuno Rangel, Vice President - Rangel Portugal

Motoryzacja

Branża motoryzacyjna jest jednym z najważniejszych pod względem przychodów sektorów gospodarki na świecie. Ze względu na niską marżę, branża ta wprowadza pionierskie rozwiązania w zakresie zarządzania wydatkami i dostawcami.

Bankowość i Usługi Finansowe

Na sektor usług bankowych i finansowych składają się banki oraz firmy ubezpieczeniowe i inwestycyjne.

Przedmiotem działania tych organizacji są transakcje pieniężne oraz tworzenie, likwidacja, zakup i sprzedaż aktywów takich jak papiery wartościowe, obligacje i ubezpieczenia.

Budownictwo i Inżynieria

Dział budownictwa i inżynierii to przede wszystkim firmy budowlane, instalacje przemysłowe oraz firmy nadzorujące projekty inżynierii lądowej takie jak zapory wodne, autostrady i mosty. Popyt na usługi z tego sektora związany jest z demografią oraz kondycją gospodarki.

Edukacja

Edukacja obejmuje organizacje publiczne, prywatne i non-profit świadczące usługi szkoleniowe i edukacyjne dla młodzieży i dorosłych (szkoła, uniwersytet, centrum szkoleń zawodowych, itp.).

Zabezpieczenie środków finansowych w organizacjach edukacyjnych jest często powiązane z naborem czy wynikami uczących się, dlatego zasadnicze dla ich funkcjonowania jest zarządzanie kosztami.

Zdrowie i Opieka Społeczna

Sektor zdrowia i opieki społecznej obejmuje szpitale prywatne i publiczne, gabinety lekarskie i dentystyczne, domy opieki społecznej, hospicja oraz wszelkie przedsiębiorstwa oferujące produkty lub usługi związane z leczeniem pacjentów.

Jest to jedna z największych i najszybciej rozwijających się branż na świecie. Sektor ten jest bardzo zależny od inwestycji publicznych, regulacji prawnych oraz etycznych.

Dla naszego społeczeństwa, którego długość życia systematycznie się wydłuża, koszty w tej branży mają krytyczne znaczenie.

Hotelarstwo i Catering

Ta szeroka kategoria obejmuje hotele, restauracje oraz dostawców różnorodnych usług dla sektora turystycznego.

Działania w tym sektorze zależą od szeregu czynników takich jak gospodarka, dochód przeznaczany na dobra dodatkowe, czas wolny, pogoda, itp.

Waiter holding a tray of champagne flutes

Produkcja

Firmy z przemysłu produkcyjnego zamieniają surowiec w gotowy produkt, od produktów z kategorii FMCG po bardziej złożone produkty przeznaczone na rynek detaliczny i hurtowy.

Wskaźniki produkcji mogą się zmieniać w szybkim tempie w zależności od warunków ekonomicznych.

Organizacje Non-Profit

Nazywane również sektorem wolontariatu, organizacje non-profit (NPO) mogą być publiczne lub prywatne lecz z założenia zaprojektowane są na brak zysku. Celem NPO jest głównie wspieranie społecznych, politycznych lub wspólnotowych potrzeb: klubów sportowych, związków zawodowych, grup wsparcia, itp. Istnienie tych organizacji zależne jest od opłat członkowskich, darowizn charytatywnych, dotacji czy zwolnień od podatku.

Profesjonalne Usługi

Do sektora usług administracyjnych należą firmy oferujące zewnętrzne rozwiązania wsparcia administracyjnych potrzeb klienta: księgowość, pomoc prawna, reklama i marketing, usługi IT, HR, itp.

Sektor Publiczny

Rozmiar sektora publicznego uzależniony jest od kraju, jednak zasadą jest, że reprezentuje on obszerną część każdej gospodarki: władze państwowe i lokalne, transport publiczny, wojsko, policja, edukacja, itp. wymagają masowych zakupów aby móc funkcjonować i świadczyć usługi społeczeństwu.

Proces zamówień w sektorze publicznym zyskuje zazwyczaj po wprowadzeniu programów zarządzania kosztami. Optymalizacja ich struktury  pozwala zachować wysoki poziom usług świadczonych dla płatników.

Handel Detaliczny i Sprzedaż Hurtowa

Handel detaliczny i sprzedaż hurtowa, tj. sprzedaż dóbr indywidualnym klientom lub firmom to bardzo konkurencyjny sektor, w którym dodatkową rolę odegrał rozwój internetu i sprzedaży online.

Sektor ten wymaga ustawicznego śledzenia trendów na rynku oraz precyzyjnego zarządzania kosztami.

Transport i Logistyka

Transport i logistyka stanowią rdzeń łańcucha dostaw. W branży tej znajdują się usługi transportu naziemnego towarów i pasażerów, usługi kurierskie i pocztowe, jak również magazynowanie i przechowywanie.

Zwiększona konkurencyjność oraz niższe marże sprawiają, że efektywne zarządzanie kosztami staje się koniecznością jak nigdy dotąd.

Dowiedz się kim jesteśmy i jak pracujemy

Kim jesteśmy